มุมมองการลงทุน และกองทุนแนะนำ จาก เคดับบลิวไอ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
Welcome To
KWI Asset Management
Truly independent fund house with open architecture platform to deliver tailor-made investment solutions for our clients.
Discover more
 • KWI TTG6M1
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1
  9.5656
  +0.3830
  2 มิถุนายน 2566
 • KWI EQ SSF
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม
  33.7737
  +0.8742
  2 มิถุนายน 2566
 • KWI AEPLUS-A
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
  10.2088
  +0.0470
  1 มิถุนายน 2566
 • KWI SENERGY-SSF
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม
  9.9232
  -1.4676
  31 พฤษภาคม 2566
 • KWI APREIT-A
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า
  9.6408
  +0.5234
  1 มิถุนายน 2566
 • KWI APREIT-R
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
  9.6393
  +0.5225
  1 มิถุนายน 2566
 • KWI ASIAN SM
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
  19.0598
  +1.0460
  1 มิถุนายน 2566
 • KWI DRAGON
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ
  12.1417
  +0.3463
  1 มิถุนายน 2566
 • KWI EE EURO
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ
  4.3651
  +0.6410
  1 มิถุนายน 2566
 • KWI FIPVD
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  10.0543
  +0.0080
  2 มิถุนายน 2566
 • KWI HCARE-A
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
  16.0263
  +0.6311
  1 มิถุนายน 2566
 • KWI THEQ
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้
  32.8949
  +0.8669
  2 มิถุนายน 2566
 • KWI ASM RMF
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
  10.4823
  +1.0342
  1 มิถุนายน 2566
 • KWI HCARE-D
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล
  10.9818
  +0.6314
  1 มิถุนายน 2566
 • KWI FLEX RMF
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
  21.3343
  +0.6705
  2 มิถุนายน 2566
 • KWI INDIA-A
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
  15.9387
  +0.0709
  1 มิถุนายน 2566
 • KWI EQ DIV
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผล
  10.2491
  +1.0142
  2 มิถุนายน 2566
 • KWI INDIA-D
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล
  8.5728
  +0.0700
  1 มิถุนายน 2566

Flagship Funds

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ (KWI DRAGON)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ (KWI DRAGON)
Read more
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI INDIA)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI INDIA)
Read more
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (KWI HCARE)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (KWI HCARE)
Read more
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม (KWI EQ SSF)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม (KWI EQ SSF)
Read more
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว