Welcome To
KWI Asset Management
Truly independent fund house with open architecture platform to deliver tailor-made investment solutions for our clients.
Discover more

净值

全部阅读
 • KWI ThaiESG-A
  KWI Thailand ESG Fund-A
  8.9853
  -0.2775
  24 July 2024
 • KWI ThaiESG-D
  KWI Thailand ESG Fund-D
  8.9812
  -0.2776
  24 July 2024
 • KWI AEPLUS-A
  KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A
  10.7457
  -0.0670
  23 July 2024
 • KWI APREIT-A
  KWI 亚太地产投资信托基金–A
  9.0612
  -0.4734
  24 July 2024
 • KWI GOV6M1
  KWI Government Bond Fund 6M1
  10.1755
  +0.0059
  24 July 2024
 • KWI TTG6M1
  KWI Thai Trigger Fund 6M1
  8.1680
  -0.1296
  24 July 2024
 • KWI APREIT-R
  KWI 亚太地产投资信托基金–R
  9.0598
  -0.4735
  24 July 2024
 • KWI ASIAN SM
  KWI 亚洲小盘股外国投资基金
  22.5502
  -0.5039
  23 July 2024
 • KWI EQ SSF
  KWI 长期股票基金-SSF
  30.4904
  -0.2878
  24 July 2024
 • KWI DRAGON
  KWI 龙腾外国投资基金
  12.0048
  -0.0025
  23 July 2024
 • KWI SENERGY-SSF
  KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF
  10.8285
  -0.4541
  19 July 2024
 • KWI EE EURO
  KWI 新兴东欧外国投资基金
  6.2646
  -0.6644
  23 July 2024
 • KWI HCARE-A
  KWI 医疗保健外国投资基金-A
  19.1273
  +0.5594
  23 July 2024
 • KWI HCARE-D
  KWI 医疗保健外国投资基金-D
  11.8120
  +0.5593
  23 July 2024
 • KWI INDIA-A
  KWI 印度股票外国投资基金-A
  22.5027
  +0.2749
  23 July 2024
 • KWI INDIA-D
  KWI 印度股票外国投资基金-D
  10.7105
  +0.2753
  23 July 2024
 • KWI FIPVD
  KWI 固定收益公积金
  10.3213
  +0.0291
  24 July 2024
 • KWI THEQ
  KWI 泰国股票基金
  29.4702
  -0.2393
  24 July 2024

旗舰基金

KWI Dragon Growth FIF (KWI DRAGON)
KWI Dragon Growth FIF (KWI DRAGON)
了解更多
KWI 医疗保健外国投资基金 (KWI HCARE)
KWI 医疗保健外国投资基金 (KWI HCARE)
了解更多
KWI ASIAN SM and KWI ASM RMF
KWI ASIAN SM and KWI ASM RMF
了解更多
KWI 智慧能源股票外国投资基金 (KWI SENERGY)
KWI 智慧能源股票外国投资基金 (KWI SENERGY)
了解更多
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。