มุมมองการลงทุน และกองทุนแนะนำ จาก เคดับบลิวไอ
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม
 • KWI VIETNAM
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เวียดนาม อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
  9.9993
  -0.0040
  1 ธันวาคม 2566
 • KWI GOV6M1
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1
  10.0502
  +0.0050
  1 ธันวาคม 2566
 • KWI TTG6M1
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1
  8.8503
  +0.5533
  1 ธันวาคม 2566
 • KWI AEPLUS-A
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
  9.6424
  +0.6156
  1 ธันวาคม 2566
 • KWI EQ SSF
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม
  31.5647
  +0.1491
  1 ธันวาคม 2566
 • KWI SENERGY-SSF
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม
  9.0288
  +0.4383
  30 พฤศจิกายน 2566
 • KWI APREIT-A
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า
  8.9725
  +0.2044
  1 ธันวาคม 2566
 • KWI APREIT-R
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
  8.9712
  +0.2055
  1 ธันวาคม 2566
 • KWI ASIAN SM
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
  21.3886
  +0.2071
  1 ธันวาคม 2566
 • KWI DRAGON
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ
  11.7604
  +0.0502
  1 ธันวาคม 2566
 • KWI EE EURO
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ
  5.2661
  +2.2147
  1 ธันวาคม 2566
 • KWI HCARE-A
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
  16.7387
  +1.9434
  1 ธันวาคม 2566
 • KWI FIPVD
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  10.0936
  +0.0069
  1 ธันวาคม 2566
 • KWI THEQ
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้
  30.6718
  +0.1446
  1 ธันวาคม 2566
 • KWI ASM RMF
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
  11.7366
  +0.1681
  1 ธันวาคม 2566
 • KWI HCARE-D
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล
  11.1623
  +1.9435
  1 ธันวาคม 2566
 • KWI FLEX RMF
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
  20.5073
  +0.0971
  1 ธันวาคม 2566
 • KWI EQ DIV
  กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผล
  9.9102
  +0.1911
  1 ธันวาคม 2566

Flagship Funds

KWI ASIAN SM และ KWI ASM RMF
KWI ASIAN SM และ KWI ASM RMF
Read more
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI SENERGY)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI SENERGY)
Read more
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผล (KWI EQ DIV)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผล (KWI EQ DIV)
Read more
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI INDIA)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI INDIA)
Read more
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว