คณะกรรมการและผู้บริหาร

คุณแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน, MIPA, MIFA, HKICPA-IA
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

คุณแอนโทนิโอประสบความสำเร็จในการก่อตั้งธุรกิจการเงิน การลงทุน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเป็นกำลังหลักในการผลักดันให้กลุ่มบริษัท เคดับบลิวไอ ก้าวสู่การเป็นกลุ่มบริษัทระดับโลก คุณแอนโทนิโอ ริเริ่มบริษัทบริหารจัดการหลักทรัพย์ในฮ่องกง พร้อมทั้งขยายการลงทุนมายังประเทศไทยด้วยการก่อตั้งบริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมและประสบการณ์การเป็นผู้นำในองค์กร คุณแอนโทนิโอได้เดินหน้าบูรณาการการทำงานของธุรกิจในเครือทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยธุรกิจประกันชีวิต ประกันวินาศภัย หลักทรัพย์จัดการกองทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบัน:

  • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ประธานกรรมการ บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา:

  • ปริญญาตรี ด้านพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศแคนาดา

รางวัลที่ได้รับ:

  • รางวัล Asia's Most Admirable Young Leaders จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Award
  • รางวัล EY Entrepreneur of the Year (EOY) ประจำภูมิภาคจีน - ฮ่องกง / มาเก๊า
  • รางวัล Master Entrepreneur จากงาน Asia Pacific Enterprise Awards (APEA)
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว