ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

กองทุนลดหย่อนภาษีใหม่! KWI ThaiESG "ลงทุนแบบใส่ใจ เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน" เสนอขายครั้งถัดไปตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566


ESGIPO

 

ESGIPO

 

ESGIPO

 

ดูข้อมูลกองทุน
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า

 KWI ThaiESG-A

ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล

KWI ThaiESG-D

>>ดูผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน<<

 

 

ESGIPO

รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย
Back
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว