รอบรู้การลงทุน

KWI INDIA ปรุงพอร์ตให้กลมกล่อม

8 กรกฎาคม 2565

อินเดีย

ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศจีน ภาครัฐให้การสนับสนุนและผลักดันด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสอดรับแผนการสร้างอินเดียให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของเอเชียตามแคมเปญ “ดิจิทัล อินเดีย" อันเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอินเดียให้มีโอกาสเติบโตสูง

 

ทำไมอินเดียถึงน่าลงทุน 

ด้วยจำนวนประชากรกว่า 1.4 พันล้าน และส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน ทำให้อินเดียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศในอัตราที่สูง

 

ประชากรรุ่นใหม่ของอินเดียมีความสามารถทางด้าน IT ทำให้อินเดียมีบริษัทเกิดใหม่ที่เป็น Unicorn Start-Up สูง

 

นโยบายผลักดันเศรษฐกิจในประเทศ โดยเน้นลงทุนเพื่อพัฒนาถนน ทางรถไฟ สนามบิน ท่าเรือ การขนส่งทางน้ำ  ระบบขนส่งสาธารณะ และ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

 

กองทุนเปิด KWI INDIA

  • ลงทุนในกองทุนหลัก MGF-India Equity Fund (Share Class I2)
  • กองทุนมี 2 ชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI INDIA-A) และ ชนิดจ่ายเงินปันผล (KWI INDIA-D)
  • ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน ได้รับเรทติ้ง 5 ดาว (Morningstar Rating Overall) สำหรับประเภทกองทุน Thailand Fund India Equity (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

 

คลิกเพื่อดูข้อมูลกองทุน KWI INDIA-A และ KWI INDIA-D

หรือ ดาวน์โหลด Fund Highlights

Back
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว