รอบรู้การลงทุน

KWI HCARE เดินหน้าไม่หยุดยั้ง

22 มิถุนายน 2565

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (KWI HCARE)

ทำไมต้องลงทุน Global Healthcare

Long-term Investment Growth
หุ้นกลุ่ม Healthcare มีผลงานโดดเด่นและคาดการณ์ว่าแนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในระยะยาว
 
Defensive Characteristics
หุ้นกลุ่ม Healthcare มีความแข็งแกร่งในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
 
Key Investment Themes
3 ปัจจัยที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเติบโตของกลุ่ม Healthcare ได้แก่ จำนวนของประชากรผู้สูงอายุ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ และ ข้อจำกัดในการรักษาโรคบางชนิดทำให้มีการลงทุนเพื่อค้นคว้าวิจัยต่อไป
 
Attractive Valuations
มูลค่าที่น่าดึงดูดและมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งของหุ้นกลุ่ม Healthcare ทั่วโลก 

 

กองทุนเปิด KWI HCARE

  • ลงทุนในกองทุนหลัก MGF-Healthcare Fund (Share Class AA) บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (US) LLC
  • กองทุนแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI HCARE-A) และ ชนิดจ่ายเงินปันผล (KWI HCARE-D)
pvd

 

คลิกเพื่อดูข้อมูลกองทุน KWI HCARE-A และ KWI HCARE-D
หรือ ดาวน์โหลด Fund Highlights
Back
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว