ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

บลจ. เคดับบลิวไอ จับมือพาร์ทเนอร์ร่วมจัดสัมมนา

1 เมษายน 2567

บลจ. เคดับบลิวไอ จับมือพาร์ทเนอร์ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ “Navigating Vietnam Market Opportunities With Expert Insight”
อัพเดทการลงทุนหุ้นเวียดนาม

 

Event

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บลจ. เคดับบลิวไอ”) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศสิงคโปร์) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟูลโกล (ฮ่องกง) จำกัด จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Navigating Vietnam Market Opportunities with Expert Insight” เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางการลงทุนหุ้นในเวียดนามให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยภายในงาน นาย จีซู หลิว (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่จัดการลงทุน บลจ. เคดับบลิวไอ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมด้วย นาย เจค เดเมียน เชา (ที่ 2 จากซ้าย) Portfolio Manager บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศสิงคโปร์) จำกัด นางสาว เจนิส ฮุย (ขวาสุด) Head of Global Business Strategy บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟูลโกล (ฮ่องกง) จำกัด และ นาย วงศกร เหมพันธ์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการกองทุน บลจ. เคดับบลิวไอ ร่วมวิเคราะห์และถ่ายทอดมุมมองทางเศรษฐกิจและการลงทุนหุ้นในตลาดเวียดนาม พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามภายในงาน

ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้นเวียดนามผ่านกองทุนรวมยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีและได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในเวียดนามที่มีการขยายตัวด้วยหลายปัจจัยสนับสนุน ผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.เคดับบลิวไอ โทร. 02-844-0123 หรือติดต่อผ่านช่องทาง LINE Official Account ID: @KWIAM หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (www.kwiam.com/th/our-distributors) หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kwiam.com

Back
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว