รอบรู้การลงทุน

มองจีน...เห็นโอกาส

22 สิงหาคม 2565

pvd

จีน

 • จำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 1 ของโลก
 • ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
 • หนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลก
 • ผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่สุดของโลก

ทำไมหุ้นจีนน่าสนใจ

 • ราคาหุ้นจีนปรับตัวลงมามากทำให้มีความน่าสนใจทยอยเข้าลงทุน
 • มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครอบคลุมการใช้จ่ายในหลายด้าน ทั้งการเงิน การคลัง การลงทุนต่างๆ และ ภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการผ่อนคลายกับกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
 • ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จำนวน 3,876 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.55 
 • แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งโครงการต่างๆ ดังกล่าวจะส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคในระยะยาวได้เป็นอย่างดี
 • การคลาย Lockdown จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและเศรษฐกิจกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง
 • ตัวเลขเดือนพฤษภาคม 2565 การส่งออกขยายตัว 16.9% การนำเข้าขยายตัว 4.1% เทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2564
 • การลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมบ้าน 5 ปีลงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจาก 4.6% เป็น 4.45% ซึ่งเป็นการปรับลดมากที่สุดตั้งแต่ปี 2562 ถือเป็นตัวกระตุ้นภาคอสังหาฯ ให้ฟื้นตัวได้เป็นอย่างดี

ประเด็นที่ควรพิจารณา

แม้ว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้หลากหลายเครื่องมือ แต่ยังคงมีประเด็นที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

 • “ฟองสบู่” ในอสังหาริมทรัพย์จีนที่ยังคงมีความไม่แน่นอน เห็นได้จากกลุ่มผู้ซื้อบ้านที่เริ่มไม่ชำระค่างวดตามกำหนด อันเนื่องมาจากความไม่มั่นใจในบริษัทที่พัฒนาบ้านจัดสรรช้ากว่ากำหนด
 • ตัวเลข GDP ไตรมาส 2/2565 เพิ่มขึ้น 0.4% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 และติดลบ 2.6% เทียบกับไตรมาสก่อน 
 • สถานการณ์ความไม่แน่นอนระหว่างประเทศ บริเวณช่องแคบไต้หวัน ส่งผลให้เกิดมุมมองและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่แตกต่างในนโยบายOne China จากนานาประเทศ รวมไปถึงการที่จีนขยายเวลาการซ้อมรบทางทะเลรอบเกาะไต้หวันออกไปอีกจนถึงเดือนกันยายน 2565 

อย่างไรก็ดี หากรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ จะทำให้จีนมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

กองทุนเปิด KWI DRAGON

 • ลงทุนในกองทุนหลัก MGF-Dragon Growth Fund (Class AA)
 • กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหุ้น โดยกระจายการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญในฮ่องกงและ/หรือประเทศจีน

เน้นการลงทุนผ่าน 3 ธีมหลัก

 

pvd
 
 

คลิกเพื่อดูข้อมูลกองทุน KWI DRAGON 

หรือ ดาวน์โหลด Fund Highlights

Back
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว